Ariile curriculare Montessori, Montessori Haus Timișoara

Ramona Ratiu | Blog Montessori Haus Timisoara, Pedagogia Montessori | , , ,

Ariile curriculare Montessori reprezintă o abordare holistică integrată a mai multor domenii, între disciplinele studiate existând conexiuni.

Viață practică

Îngrijirea personală, îngrijirea mediului înconjurător, dezvoltarea relațiilor sociale, jocul tăcerii sunt cele patru grupe distincte de exerciții care compun aria curriculară a deprinderilor de viață practică.

Ea reprezintă debutul în curriculumul Montessori deoarece stabilește baza pentru toate celelalte arii curriculare. Deprinderile de viață practică urmăresc formarea unui individ independent și autonom.

Aria curriculară - viață practică
Aria curriculară - viață practică

Dezvoltare senzorială

O altă zonă a curricumului Montessori este cea a dezvoltării senzoriale. Aceasta conține materiale specifice care să-i ajute pe copii în rafinarea experiențelor de observare, ascultare a sunetelor, de atingere, de rafinare a gustului și a mirosului.

Cu ajutorul exercițiilor senzoriale, copilul poate să distingă, să ordoneze, să clasifice și să descrie impresii senzoriale legate de lungime, înălțime, temperatură, greutate, culoare, miros.

Montessori Haus Timișoara - Exerciții senzoriale
Montessori Haus Timișoara - exerciții senzoriale

Exercițiile senzoriale și de manipulare sunt un ajutor pentru dezvoltarea și maturizarea organelor de simț, ochi, urechi, nas, limbă sau piele. De asemenea, sunt și un punct de pornire pentru creșterea potențialului intelectual al copilului. Aceste exerciții îi fascinează pe copii, dau sens percepțiilor și dezvoltă gândirea.

Mintea trebuie să judece, să compare, să clasifice și să tragă concluzii. Încurajarea copiilor de a compara și de a clasifica reprezintă puncte importante în stimularea senzorială și intelectuală. Aceste experiențe sunt un prim pas pentru copii în înțelegerea conceptelor abstracte învățate.

Matematică

Matematica este privită de Maria Montessori ca fiind un proces mental natural. Acesta începe de la un nivel concret și progresează spre unul abstract, fiecare copil având un spirit matematic înnăscut.

Aria curriculară matematică utilizează materiale în primii ani ai școlarității în scopul de a pune bazele pentru dezvoltarea cognitivă și pentru a pregăti tranziția treptată spre gândirea abstractă.

Aria curriculară matematică
Aria curriculară matematică

Limbă și comunicare

Aria curriculară de limbă și comunicare este o abordare integrată. Aceasta combină noțiunile de fonetică și vocabular cu cele de gramatică și de studierea textului literar. În metoda Montessori scrisul precede lectura textului, faza sensibilă pentru scris apărând la vârsta de patru, cinci ani.

Aria curriculară limbă și comunicare
Aria curriculară limbă și comunicare

Educație cosmică

Cadrul general pentru studierea tuturor disciplinelor din ariile curriculare în pedagogia Montessori este aria educație cosmică. În aceasta sunt incluse elemente din toate domeniile de cunoaștere: istorie, geografie, botanică, zoologie, chimie, fizică, astronomie, geologie, antropologie, muzică, arte plastice, educație civică.

Prin această educație cosmică, dorința este de a transmite copiilor o viziune clară asupra întregului univers.

Aria curriculară - educație cosmică
Aria curriculară - educație cosmică

Potrivit Mariei Montessori, copilul capătă o privire de ansamblu asupra universului, ca o unitate dinamică, în care totul se află în interdependență. Acest tot unitar este prezentat prin două dimensiuni:
-dimensiunea verticală: formarea universului, a pământului, apariția vieții, a oamenilor;
-dimensiunea orizontală: relațiile din cadrul universului.

Studiul nu este limitat la manuale. Elevii învață să gândească interdisciplinar, accesând și arta, teatrul, muzica și dansul. Totodată, aceștia devin deseori resurse în culegerea și prezentarea de informații pentru colegii lor mai mici sau mai mari.

Întotdeauna ne face o placere deosebită să primim oaspeţi şi vizitatori în instituţia noastră de învăţământ. Dacă doriţi să ne faceţi o vizită, să vedeţi în ce mediu se bucură, învaţă şi se dezvoltă copiii noştri, vă rugăm să vă programaţi o vizită apăsând pe butonul de mai jos.

 

Pentru a afla adresa instituţiei noastre şi datele de contact, vă rugăm să faceţi click aici.  Ne găsiţi pe Facebook aici.

 

Call Now Button