Misiune


Misiunea noastră este să ajutăm dezvoltarea fiecărui copil într-un mediu pregătit, sigur, stimulativ care îi dă libertatea să exploreze, să creeze, să coopereze, să devină el însuşi.

Avem încredere de nezdruncinat în natura copiilor şi în capacitatea lor de a-şi realiza la maximum propriul potenţial într-un mediu special pregătit, centrat pe copil, în care acesta e liber să exploreze prin toate simţurile, să experimenteze succesul şi eşecul şi să simtă bucuria învăţării.

În zilele noastre, educaţia este privită ca o verigă vitală, parte a societăţii. Societatea contemporană, care se caracterizează printr-o continuă şi rapidă dezvoltare, aşteaptă astăzi de la instituţia de învăţământ, atât transmiterea unui bagaj foarte vast de informaţii, cât şi însuşirea unor deprinderi care să ajute viitorul adult să se adapteze cât mai uşor într-o societate în continuă schimbare.

Copilul, viitorul adult la rândul său, are pe umeri responsabilitatea rezolvării situaţiilor grave şi a problemelor vitale cu care se confruntă şi se va confrunta în viitor umanitatea.

Şcoala Montessori îşi însuşeşte misiunea de a veni în întâmpinarea nevoilor intelectuale, individuale ale copiilor, de a forma un mediu organizat pentru a contribui la formarea unei educaţii şi autoeducaţii complete.

Urmărind metoda pedagogică iniţiată de Maria Montessori, instituţia de învăţământ Montessori îşi propune crearea unui mediu pregătit, sigur, unde nevoile intelectuale şi morale ale copilului sunt întâmpinate. Pornind de la crezul că fiecare copil este unic şi posedă anumite capacităţi prin intermediul cărora ajută la dezvoltarea şi progresul societăţii, şcoala Montessori promovează respectarea dreptului copilului, de a i se respecta individualitatea, independenţa şi de a fi ajutat să îşi exprime voinţa, acordându-i-se libertate şi în acelaşi timp responsabilitate pentru hotărârile lui.

Se urmăreşte ca scop fundamental dezvoltarea maximă a potenţialului copiilor şi implicit pregătirea acestora pentru integrarea în societate. Şcoala trebuie să îi stimuleze pe elevi să îşi descopere individualitatea, personalitatea unică şi independentă, precum şi capacitatea prin care pot să se afirme, să îşi împlinească menirea de a contribui la progresul umanităţii.
Copiii sunt stimulaţi să dea dovadă de autonomie intelectuală şi morală, capacitate de adaptare la schimbări, solidaritate şi atitudine deschisă, pozitivă faţă de învăţare. Ei sunt încurajaţi să-şi rezolve singuri problemele existenţiale şi dea dovadă de o conduită socială dezirabilă.

  • Share :
Call Now Button