Despre noi


Școala Gimnazială Montessori Haus, Timișoara este prima instituție de tip Montessori autorizată de Ministerul Educației din România, în anul 2007.

De asemenea, Montessori Haus Timișoara funcționează din 2011 în baza primului curriculum Montessori național, autorizat prin ordin de Ministru al Educației.
Suntem singura școală Montessori din România care oferă, în acest moment, un traseu educațional începând cu nivel antepreșcolar și până la nivel de școlarizare gimnazial, inclusiv.

Începând cu anul școlar 2007 și până în acest moment, peste 250 de familii din România, și țări din Europa au ales instituția noastră pentru calitatea sistemului educațional, practicată în conformitate cu standardele de educație concepute de dr. Maria Montessori precum și datorită ofertei educaționale variate.

Comunitatea grădiniței și a școlii noastre este în continuă creștere, numărând în prezent peste 230 copii și aproximativ 48 de cadre didactice și membri ai personalului administrativ.
Activitatea instituției se desfășoară în clădiri moderne, dotate la standarde internaționale și construite pentru a deservi programul specific desfășurat precum și nevoile copiilor, elevilor și a personalului angajat.

Prima clădire, construită în anul 2007 inițial pentru activitățile de nivel preșcolar, găzduiește acum săli de clasă dotate cu materiale didactice specifice alternativei educaționale Montessori și mobilier, pentru elevii din ciclul primar și gimnazial. Cea de-a doua clădire, inaugurată în anul 2010, găzduiește săli de clasă spațioase, moderne, dedicate activităților de educație: săli de grupă special concepute pentru copii de vârstă preșcolară.
Instituția noastră pune de asemenea la dispoziție o bibliotecă dotată cu cărți pentru copii și de specialitate pentru cadrele didactice angajate, precum și o sală de sport modernă, cu aparatură și materiale de ultimă generație.

Școala Gimnazială Montessori Haus, mun. Timișoara -Programe de studiu:

1. Curriculum-ul Național Montessori pentru educația preuniversitară, nivel preșcolar, primar
2. Curriculum-ul Național din România pentru minorități-limba germană, pentru nivelul gimnazial de școlarizare

Oferta educațională a școlii precum și filozofia Montessori contribuie la misiunea noastră de a crea un mediu care să inspire încredere, siguranță, sprijin și diversitate culturală, elemente importante pentru dezvoltarea copilului. Activitatea educațională-instructivă se desfășoară în limba germană într-un mod interactiv, natural care stimulează curiozitatea și implicit dorința de a învăța a copilului. Procesul educațional este centrat pe copil, iar cu ajutorul cadrelor didactice la sală devine plăcut, lipsit de stres și competiție indusă. Fiecare copil este încurajat și susținut în a-și atinge potențialul maxim.

  • Share :
Call Now Button