Înmatriculare


DESCARCĂ PROCEDURA DE ÎNSCRIERE  PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE, AN ȘCOLAR 2020-2021

▶️Ministerul Educației și Cercetării a stabilit, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor, derularea succesivă a următoarelor etape (la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ):

✅Reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar 2020-2021;
✅Înscrierea copiilor care nu au frecventat până acum acest tip de învățământ.
Reînscrierile se vor desfășura în perioada 25 mai - 5 iunie 2020. Înscrierile se vor desfășura în două etape: 8 iunie - 3 iulie 2020 și 20 iulie - 10 august 2020. Cazurile care nu au fost clarificate în cele două etape de înscrieri se pot rezolva în perioada 11 - 31 august.

Reînscrierile se pot efectua și prin poștă electronică, telefonic sau fax.

Şcoala Gimnazială Montessori Haus, mun. Timișoara, funcționează în anul școlar 2020-2021 cu:

  • 4 grupe nivel preșcolar (pentru copii cu vârste între 2,5-6 ani), nivel acreditat de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;
  • 2 clase de ciclul Primar 1, (pentru elevi cu vârste între 6 şi 9 ani), nivel acreditat de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;
  • 1 clasă de ciclul Primar 2, (pentru elevi cu vârste între 9 şi 10 ani), nivel acreditat de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;
  • 4 clase de ciclul Secundar 1, (pentru elevi cu vârste între 11 şi 14 ani), echivalentul claselor a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a, nivel autorizat de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

În anul şcolar 2020-2021 instituţia noastră dispune de un număr de 120 locuri pentru nivel preşcolar şi 125 locuri pentru nivel primar şi gimnazial, din care 25 de locuri disponibile pentru elevi cu vârsta de 6 şi 7 ani, echivalentul clasei pregătitoare din sistemul tradiţional.

 

  • Înmatricularea copilului/ elevului se face la secretariatul instituţiei (Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 73-77) după ce în prealabil părintele a vizitat unitatea noastră şcolară şi a primit informaţiile cu privire la activitatea desfăşurată.
  • Completarea formularului tip de înscriere pentru ca elevul să fie luat în evidenţa locurilor pentru anul şcolar următor.
  • Completarea dosarului cu acte necesare :

- copie după certificatul de naştere al elevului;
- copie după cărţile de identitate ale părinţilor/tutorilor legali;
- adeverinţă de la medicul de familie care demonstrează că elevul este apt pentru şcolarizare;
- fişa medicală sau copie după carnetul de vaccinări.

  • Semnarea contractului de şcolarizare

Departamentul de management al instituţiei vă stă la dispoziţie pentru a răspunde la solicitările dumneavoastră cu privire la procesul de înmatriculare, activităţi de informare şi acţiuni metodice.

De asemenea, pentru mai multe informaţii privind pedagogia Montessori, oferta educaţională, activitatea şcolii noastre şi oportunitățile pe care le putem oferi copiilor dumneavoastră, vă invităm să ne vizitaţi!

Puteţi să ne contactaţi de luni până vineri, între orele 9 - 17.  Puteţi programa vizitarea instituţiei, pe adresa daniel.scornea@montessorihaus.ro sau telefonic la 0727.066.381.

  • Share :
Call Now Button