Înmatriculare


DESCARCĂ PROCEDURA DE ÎNSCRIERE  PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE, AN ȘCOLAR 2021-2022

  • Înmatricularea copilului/ elevului se face la secretariatul instituţiei (Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 73-77) după ce în prealabil părintele a primit, în sistem videoconferință, informaţiile cu privire la activitatea şcolară desfăşurată și a vizitat instituția noastră, cu respectarea normelor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-19.
  • Completarea formularului tip de înscriere pentru ca elevul să fie luat în evidenţa locurilor pentru anul şcolar următor.
  • Completarea dosarului cu acte necesare :

- copie după certificatul de naştere al elevului;
- copie după cărţile de identitate ale părinţilor/tutorilor legali;
- adeverinţă de la medicul de familie care demonstrează că elevul este apt pentru şcolarizare;
- fişa medicală sau copie după carnetul de vaccinări.

  • Semnarea contractului de şcolarizare

Departamentul de management al instituţiei vă stă la dispoziţie pentru a răspunde la solicitările dumneavoastră cu privire la procesul de înmatriculare, activităţi de informare şi acţiuni metodice.

De asemenea, pentru mai multe informaţii privind pedagogia Montessori, oferta educaţională, activitatea şcolii noastre şi oportunitățile pe care le putem oferi copiilor dumneavoastră, vă invităm să ne vizitaţi!

Puteţi să ne contactaţi de luni până vineri, între orele 8 - 16.  Puteţi programa vizitarea instituţiei, pe adresa daniel.scornea@montessorihaus.ro sau telefonic la 0727.066.381.

  • Share :
Call Now Button