Programe și înscriere


Principiile pedagogiei Montessori

Alternativa educațională Montessori a apărut la începutul anului 1907, prin înființarea primei instituții, ”Casa dei Bambini” (”Casa copiilor”), unde s-a experimentat cu succes o nouă metodă de educație inițiată de Maria Montessori, pedagog și medic italian.

Cu vaste cunoștințe de pedagogie, antropologie și psihiatrie, dr. Maria Montessori elaborează această metodă educațională pornind de la principiul că fiecare copil se naşte  cu un potenţial unic care poate ajunge la împlinire dacă i se oferă un mediu stimulativ, siguranță și respect.

Pedagogia Montessori are ca principiu de bază autoeducarea și aplicarea informațiilor percepute direct, nemijlocit.

Copilul și respectiv nevoile sale individuale reprezintă centrul pedagogiei. Acesta este privit ca un individ, un om în toată firea, cu personalitate și calități unice.

Copiii Montessori învaţă într-un mediu non competitiv, care-i susţine în permanenţă și în care se acordă maximă importanță respectării individualității fiecărui copil dar și intereselor specifice vârstei.

Copiii sunt încurajaţi să muncească independent, în ritmul lor, educatorul putând să lucreze cu fiecare în parte sau în grupuri mai mici. Grupa Montessori e formată din copii cu vârste cuprinse între 0 – 3 ani, 3 – 6 ani (Casa dei Bambini), 6 – 9 ani si 9 – 12 ani. Copiii învaţă astfel atât de la educatori, dar şi independent, sau unii de la alţii

Standardele clasei/grupei Montessori

Standardele unei clase din alternative educațională sunt universal valabile și au fost concepute cu scopul de a menține nivelul de calitate și excelență în educație inițiat de dr. Maria Montessori.
Aceste standarde obligă fiecare instituție de învățământ să asigure copiilor programe care să permită o completă dezvoltare din punct de vedere intelectual, social și emoțional.

a) Cadrul didactic Montessori
La fiecare clasă/ grupă există un cadru didactic specializat în pedagogia Montessori pe nivelul adecvat vârstei. În cadrul metodei sale, Maria Montessori a conceput un rol cu totul nou pentru cadrul didactic Montessori. Acesta este un ghid al copilului, observă și călăuzește activitatea acestuia, prin stimularea și intuirea nevoilor lui.

b) Asistent pedagog Montessori
Opțional, la fiecare clasă/ grupă Montessori poate activa un asistent pedagog Montessori care are ca rol asistarea cadrului didactic la clasă/grupă prin confecționarea de material, managementul clasei și supravegherea activităților în natură.

c) Materialele didactice
Fiecare clasă este dotată cu un set complet de materiale Montessori, adecvat nivelului de școlarizare.

d) Clasele/grupele Montessori
Numărul de copii. Colectivul de copii din clasele Montessori este bine structurat pe grupe de vârstă iar numărul lor asigură dezvoltarea social de care au nevoie.

Nivel antepreșcolar: 15-17 copii/grupă
Nivel preșcolar: 24-35 copii/grupă
Nivel școlar/primar și gimnazial: 24-35 copii/ clasă

Clasele/grupele Montessori sunt formate din copii cu următoarele interval de vârstă:
Nivel antepreșcolar: 1,5-3 ani
Nivel preșcolar: 3-6 ani

Nivel școlar
Primar 1:6-9 ani
Primar 2: 9-12 ani
Secundar I: 12-15 ani

e) Perioadă de lucru neînteruptă cu materiale Montessori
Cursurile Montessori sunt planificate 5 zile pe săptămână cu perioade considerabile, zilnice, de lucru individual cu material Montessori:

a) pentru nivelul de învăţământ preprimar la grupele de antepreşcolari – 2 ore/zi şi la grupele de preşcolari – 3 ore/zi, în programul de dimineaţă, şi optional, 2-3 ore/zi, în programul de după-amiază
b) pentru nivelul de învăţământ primar – 5-6 ore/zi de activitate independentă, distribuite în perioade de cel puţin 2 ore de activitate independentă neîntreruptă.

  • Share :
Call Now Button